Alapítvány

alapitvany_icon

ERDŐSZÉLI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely: 3232 Mátrafüred, Üdülősor 1. Tel: 37/320-021

Adószám:  18591909-1-10

Bankszámlaszám:

10700299-66478663-51100005 Cib Bank

Kuratóriumi tagok:

Erdélyi Éva

Gyenesné dr. Barna Mariann

Baklarz Erika

Az alapítvány létrejötte: 2008.

Az alapítvány célja:

Az alapítvány elsődleges célja a Mátrafüredi Tagóvoda támogatása. Az anyagi támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed.
Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képesség fejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye.
Célja továbbá, hogy a gyerekek részére kulturális tevékenység fedezetét biztosítsa, melynek keretén belül a gyerekek számára pl. színházlátogatásokat szervez és biztosít.
A gyermekvédelem terén belül hozzájárul a szülő – gyermek –  intézmény – pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához úgy, hogy közös családi programokat szervez és ehhez anyagi támogatást nyújt.

Cél szerinti besorolás: oktatási tevékenység

———————————————————————————————————————————————————————–

Alapítványunk 2014-ben 232.647 Ft-ot kapott adó 1%-ból, köszönjük mindenkinek!

Közhasznúsági jelentés: OBHGEPI_PK_142_1432748355550

———————————————————————————————————————————————————————–

Alapítványunk 2013-ban 94.945 Ft-ot kapott adó 1%-ból, köszönjük mindenkinek!

Közhasznúsági jelentés: OBHGEPI_PK_142_2013

__________________________________________________________________________________________________

Alapítványunk 2012-ben 127.345 Ft-ot kapott  adó 1%-ból, KÖSZÖNJÜK!!!

Közhasznúsági jelentés: Erdőszéli beszámoló 2012 év

———————————————————————————————————————————–
Alapítványunk 2011-ben 77.423 Ft-ot kapott 
adó 1%-ból, melyet ezúton is nagyon köszönünk mindenkinek!!

Közhasznúsági jelentés: Erdőszéli beszámoló 2011

————————————————————————————————————————————————————————-


ERDŐSZÉLI  ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV

 

Eszközök (e Ft)

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Források (e Ft)

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Befektetett eszközök

0

0

Saját tőke

41.746

153.696

Immateriális javak

0

0

Jegyzett tőke

0

0

Tárgyi eszközök

0

0

Tőketartalék

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

Eredménytartalék

0

0

Forgóeszközök

41.746

153.696

Lekötött tartalék

0

0

      Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény     41.746

153.696

Készletek

0

0

Tartalék

0

0

Követelések

0

0

Céltartalékok

0

0

Értékpapírok

0

0

Kötelezettségek

0

0

Pénzeszközök

41.746

153.696

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

Eszközök összesen

41.746

153.696

Források összesen

41.746

153.696

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése előző év (2008) tárgyév (2009)
Összes közhasznú tevékenység bevétele

66346

142540

Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Adományozóktól kapott tám. vállalkozási

0

131400

Pályázati úton nyert támogatás

0

0

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

             0
Tagdíjból származó bevétel

0

0

Egyéb bevétel

1346

11140

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

Tényleges pénzbevételek

66346

142540

Végleges pénzkiadások

24600

30590

Anyagi- és árubeszerzés költségei

0

18000

Egyéb ráfordítások

24600

12590

Ráfordítást jelentő elszámolások

        24600

30590

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

Adózás előtti eredmény

41.746

111.950

Fizetendő társasági adó

0

0

Mérleg szerinti eredmény

41.746

111.950

 

 

 

 

Az alapítvány vagyona a 2009-es évben a korábbi évhez képest jelentősen növekedett, melyből 131.400,-Ft-ot egyéni adományozók nyújtották, 11.400,-Ft pedig bankkamatból adódik. A vagyon gyarapodása mellett a kiadások egyelőre nem öltöttek nagy méreteket. A működési költségekre való ráfordítások mellett az óvodai neveléshez szükséges eszközök kerültek megvásárlásra.

Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték.

ERDŐSZÉLI  ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV

 

Eszközök ( Ft)

előző év(2007)

tárgyév (2008)

Források (Ft)

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Befektetett eszközök

0

0

Saját tőke

0

41.746

Immateriális javak

0

0

Jegyzett tőke

0

0

Tárgyi eszközök

0

0

Tőketartalék

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

Eredménytartalék

0

6.679

Forgóeszközök

0

41.746

Lekötött tartalék

0

0

      Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény        35.067
Készletek

0

0

Tartalék

0

0

Követelések

0

0

Céltartalékok

0

0

Értékpapírok

0

0

Kötelezettségek

0

0

Pénzeszközök

0

41.746

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

Eszközök összesen

41.746

Források összesen

0

41.746


 

Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése előző év (2007) tárgyév (2008)
Összes közhasznú tevékenység bevétele ( Ft)

0

25000

Adományozóktól

0

25000

Alapító tőke

0

40000

Kapott bankamat                  0              1346
Közhasznú tevékenység 

ráfordításai ( Ft)

0

24600

Bankköltség

0

24600

 

Az alapítvány 2008.04.23-án került jogerős bejegyzésre. Ez évben az alapítvány vagyona az alapító tőkén kívül (40.000,-Ft) 20.000,-Ft adománnyal és 1.346,-Ft bankkamattal gyarapodott.
Az alapítvány támogatás nyújtásáról ez évben nem döntött.
Kiadásait a banköltség tette ki (24.600,-Ft).

Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték.

Copyright © 2013. Mátrafüredi Óvoda All Rights Reserved.