KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK 

2008, 2009, 2010

 
 

   Alapítványunk 2011-ben 77423 Ft-ot kapott

  adó 1%-ból, melyet    

                 ezúton is nagyon köszönünk mindenkinek!!  
 


ERDŐSZÉLI  ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV

 

Eszközök (e Ft)

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Források (e Ft)

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Befektetett eszközök

0

0

Saját tőke

41.746

153.696

Immateriális javak

0

0

Jegyzett tőke

0

0

Tárgyi eszközök

0

0

Tőketartalék

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

Eredménytartalék

0

0

Forgóeszközök

41.746

153.696

Lekötött tartalék

0

0

 

 

 

Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény

     41.746

153.696

Készletek

0

0

Tartalék

0

0

Követelések

0

0

Céltartalékok

0

0

Értékpapírok

0

0

Kötelezettségek

0

0

Pénzeszközök

41.746

153.696

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

 

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

Eszközök összesen

41.746

153.696

Források összesen

41.746

153.696

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése

előző év (2008)

tárgyév (2009)

Összes közhasznú tevékenység bevétele

66346

142540

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

Adományozóktól kapott tám. vállalkozási

0

131400

Pályázati úton nyert támogatás

0

0

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

             0

Tagdíjból származó bevétel

0

0

Egyéb bevétel

1346

11140

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

Tényleges pénzbevételek

66346

142540

Végleges pénzkiadások

24600

30590

Anyagi- és árubeszerzés költségei

0

18000

Egyéb ráfordítások

24600

12590

Ráfordítást jelentő elszámolások

        24600

30590

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

Adózás előtti eredmény

41.746

111.950

Fizetendő társasági adó

0

0

Mérleg szerinti eredmény

41.746

111.950

 

 

 

 

Az alapítvány vagyona a 2009-es évben a korábbi évhez képest jelentősen növekedett, melyből 131.400,-Ft-ot egyéni adományozók nyújtották, 11.400,-Ft pedig bankkamatból adódik. A vagyon gyarapodása mellett a kiadások egyelőre nem öltöttek nagy méreteket. A működési költségekre való ráfordítások mellett az óvodai neveléshez szükséges eszközök kerültek megvásárlásra.

Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi munkában végezték.

ERDŐSZÉLI  ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV

 

Eszközök ( Ft)

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Források (Ft)

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Befektetett eszközök

0

0

Saját tőke

0

41.746

Immateriális javak

0

0

Jegyzett tőke

0

0

Tárgyi eszközök

0

0

Tőketartalék

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

Eredménytartalék

0

6.679

Forgóeszközök

0

41.746

Lekötött tartalék

0

0

 

 

 

Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény

 

      35.067

Készletek

0

0

Tartalék

0

0

Követelések

0

0

Céltartalékok

0

0

Értékpapírok

0

0

Kötelezettségek

0

0

Pénzeszközök

0

41.746

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

 

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

Eszközök összesen

 

41.746

Források összesen

0

41.746


 


Közhasznú beszámoló eredmény-levezetése

előző év (2007)

tárgyév (2008)

Összes közhasznú tevékenység bevétele ( Ft)

0

25000

Adományozóktól

0

25000

Alapító tőke

0

40000

Kapott bankamat

                 0

             1346

Közhasznú tevékenység 

ráfordításai ( Ft)

0

24600

Bankköltség

0

24600

 

 

 

 Az alapítvány 2008.04.23-án került jogerős bejegyzésre. Ez évben 
az alapítvány vagyona az alapító tőkén kívül (40.000,-Ft) 20.000,-Ft
adománnyal és 1.346,-Ft bankkamattal gyarapodott.
Az alapítvány támogatás nyújtásáról ez évben nem döntött.
Kiadásait a banköltség tette ki (24.600,-Ft).

Az alapítvány működése során a kuratórium tagjainak nem nyújtott
sem anyagi, sem természetbeni juttatást, munkájukat társadalmi
munkában végezték.


      
 • Bemutatkozás
 • Alapítványunkról
 • Friss híreink
 • Napirendünk
 • Házirendünk
 • Nevelési programunk
 • Gyermek programjaink
 • Képgaléria
 •    ZÖLD ÓVODA hírek
     Közhasznúsági jelentés
  MAIN4WARD - HIGH RESOLUTION WEB ::: professional design solutions